Disclaimer

Deze site is door Holland Diervoeders B.V.met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Holland Diervoeders B.V. is niet aansprakelijk voor enige directe dan wel indirecte schade, ontstaan door het gebruik van deze site of informatie daarvan, alsmede van websites waarnaar wordt verwezen. Aan de inhoud van deze site kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd op 08/02/2011 bij de rechtbank in Rotterdam met deponeringsnummer 10/2011.